Claus Bojesen

Claus Bojesen er født 28. oktober 1948 i København. Han er maler, grafiker og forfatter, og bevægede sig fra begyndelsen af 1970erne i hastigt tempo fra symbolisme og tachisme til surrealisme.

I midten af 1970erne arbejdede Bojesen med citater fra renæssancekunst og med Goyas hestehoved. Bojesens billeder handlede om en forurenet fremtidsverden, ofte formuleret i nature morter, som han kaldte “dræbt natur”. I det store maleri De tre amerikanske gratier blandede Bojesen de klassiske gratier med tanker om USAs rolle i Vietnamkrigen. Han var mest påvirket af surrealismen i årene 1971-82, hvor hans maleri og grafik forholdt sig til psykoanalytiske teorier, især Freud og Jung.

Claus Bojesen forlod det nøjagtige, surrealistiske figur- og landskabsmaleri, begyndte at arbejde med automattegninger og at bruge tegninger og optegnelser fra rejser.

Han er forøvrigt Egill Jacobsens svigersøn.

Billede af Claus Bojesen maleriet "Gul slange om dæmon"
Claus Bojesen "Gul slange om dæmon" kunstværket